Εταιρεία

 
company

Η επιχείρηση ΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ιδρύθηκε με σκοπό την παραγωγή και προμήθεια
προϊόντων & εξοπλισμού για την χύδην μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων

Η εταιρεία μας προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και καινοτόμες λύσεις
σε ανταγωνιστικές τιμές, μέγιστη ευελιξία και άμεση εξυπηρέτηση

Διαθέτουμε μεγάλα αποθέματα προϊόντων όπως
Μεταφορικές Ταινίες, Ράουλα, Παραπέτα, Ελαστικά Φύλλα και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα.

Τις υπηρεσίας μας προσφέρουμε σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών όπως
Ορυχεία, Λατομεία, Τεχνικές Εταιρίες,
Βιομηχανίες Χάλυβα, Τσιμέντου, Μπετόν, Ξύλου, Αγροτικών Προϊόντων, Ανακύκλωσης, Τροφίμων κλπ

Μενού