ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Οι ξύστρες ταινιών αφαιρούν τα προσκολλημένα υλικά
Διατηρούν τους ιμάντες καθαρούς
Μειώνουν το φορτίο διασποράς στην επιστροφή
Κάνουν τα συστήματα μεταφοράς ασφαλέστερα και πιο παραγωγικά
Προστατεύουν τα εξαρτήματα από πρόωρη φθορά και τον ιμάντα από εκτροπές
Διατηρούν καθαρό και ασφαλες περιβάλλον εργασίας

Μενού