ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι ταινιόδρομοι είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για την μεταφορά προϊόντων επειδή είναι ευέλικτοι και σχετικά φθηνοί.
Τα προϊόντα είτε είναι κατεργασμένα ή ακατέργαστα, μεγάλα ή μικρά, ελαφριά ή βαριά, χύμα ή συσκευασμένα μπορούν να μεταφερθούν πάνω σε μεταφορικές ταινίες (ιμάντες μεταφοράς) σύντομα και με ευκολία.

Μενού