ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
pic

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

 • ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ (Πρέσα)
 • ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ

(Κόλλες 2 συστατικών)

 • ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ή ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

(Στις αποθήκες μας ή τις εγκαταστάσεις σας)

pic

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ

 • ΠΕΛΜΑΤΑ
 • ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΙΝΟ
pic

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΙΛΟ - ΧΩΑΝΩΝ

 • ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ

(Κόλλες 2 συστατικών)

pic

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΜΠΑΝΩΝ

 • ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ (Σε κλίβανο)
 • ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ

(Κόλλες 2 συστατικών)

 • ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
pic

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

 • ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ (Πρέσα)
 • ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ (Κόλλες 2 συστατικών και Ελαστικά Μπαλώματα)
 • ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
 • ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ PU ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
pic

ΚΟΠΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

 • ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
 • ΦΛΑΝΤΖΕΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Μενού